Dirivent jet air

1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Antti Porkka Suuntapainepuhallinjärjestelmä suljetun autopaikoitustilan ilmanvaihtoon Insinöörityö Ohjaaja: toimitusjohtaja Marko Holopainen Ohjaava opettaja: lehtori Hanna Sulamäki

21 Dirivent-järjestelmä Toteutus Järjestelmä toteutetaan yleisesti siten, että tilaan sijoitetaan koon ja lohkojaon mukaisesti Dirivent-tuloilmakoneikkoja kanavistoineen, kuvan 14 mukaisesti. Kuva 14. Dirivent-järjestelmän kanavisto Viikin Prismassa [13].

28 28 Taulukko 11. Kellarikerroksen energiankulutus lauantaina klo Sähköenergiankulutus ensimmäisessä kerroksessa Taulukko 12. Ensimmäisen kerroksen energiankulutus arkipäivänä klo Taulukko 13. Ensimmäisen kerroksen energiankulutus lauantaina klo Dirivent-järjestelmän kokonaisenergiankulutus vuodessa Q/a = [(34,7kWh + 26,6 kwh) 5 vrk/vk) + 29,7 kwh + 23,3 kwh] 52 vk / a = kwh / a

CVAA and CVAB jet nozzles are part of the Dirivent ... Due to the efficiency of the Dirivent system, the amount of air can be minimised.

The DIRIVENT ® air destratification system will ... Horizontal and vertical jet nozzles are positioned at pre-determined distances from the supply ...

31.03.2018  · A new technology in the United States, the Dirivent air - jet technique, not only provides uniform temperature and relative humidity conditions throughout a ...

Foto:

Video: